Reference & slučajevi

2017.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP

2017.

Državni arhiv u Osijeku

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP

2017.

Addiko banka d.d. Zagreb,

Unapređenje i implementacija aplikacije za upravljanje trajnom imovinom.

2017.

Vodovod d.o.o.Osijek

Upravljanje, razvoj implementacija i održavanje softvera za obračun vode

2014.

Playtronic d.o.o. Zagreb

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje softvera za cigaromete i upravljanje prodajnom mrežom

2014.

Profi baucentar d.o.o. Đakovo

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP za trgovinu građevinskog materijala

2013.

Eurco d.o.o. Vinkovci

Migracija SAP modula FA, SD, MM, CO na novu verziju I hosting

2013.

CM consulting management G.m.b.H. Dortmund

Razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za sportsko klađenje putem kladomata

2013.

Energa d.o.o. Đakovo

Impelemtacija SAP modula FA, MM, PM

2012.

Kreditna banka Zagreb d.d. Zagreb

Razvoj bankarskog softvera za depozite i riznicu

2012.

Muzej Slavonije, Osijek

Upravljanje, razvoj implementacija i održavanje ERP i DMS softvera

2011.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP

2010.

Evolutus d.o.o. Osijek

Razvoj i implementacija online i jackpot softvera za automat klubove

2010.

Građevinski fakultet Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP

2010.

Medicinski fakultet Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP

2010.

Poliklinika Slavonija Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija softvera za obradu medicinskih usluga

2009.

Gradnja d.o.o. Osijek

Implementacija i održavanje SAP modula FA, SD, MM, CO, PM

2009.

Tipp 3, Wein

URazvoj, implementacija i održavanje mobilne aplikacije za klađenje

2008.

Vodovod d.o.o. Osijek

Upravljanje, razvoj implementacija i održavanje ERP

2007.

Hettrick d.o.o. Omiš

Razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za sportsko klađenje putem kladomata

2006.

Javna ustanova Park prirode Kopački rit

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP

2006.

Hypo banka d.d. Zagreb, Podružnica Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija aplikacije za upravljanje trajnom imovinom

2005.

Arheološki muzej Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP i DMS softvera

2005.

Državna agencija za Depozite, Podgorica

Upravljanje, razvoj i implementacija softvera za isplatu osigurane štednje

2005.

Gradnja d.d. Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP za građevinarstvo

2005.

Hypo banka d.d. Zagreb, Podružnica Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i implementacija aplikacije za infokioske

2005.

Športsko klađenje d.o.o Đakovo

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za sportsko klađenje u poslovnicama

2004.

Hypo banka d.d. Zagreb

Upravljanje, razvoj i implementacija aplikacije za obračun efektivne kamatne stope i integriran s informatičkim sustavom

2003.

Hypo banka d.d. Zagreb

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za sitni inventar i potrošni materijal i integriran s postojećim informatičkim sustavom

2003.

Slavonska banka d.d. Osijek, Podružnica Đakovo

Upravljanje, razvoj, implementacija i implementacija aplikacije za trezorsko poslovanje

2002.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zagreb

Upravljanje, razvoj implementacija i održavanje softvera za isplatu osigurane štednje

2002.

AK Lozić d.o.o. Široko Polje

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP za prodaju i servis vozila

2001.

Sportwetten, West Wien

Razvoj i implementacija aplikacije za sportsko klađenje putem interneta, telefono i poslovnica

2001.

Hypo banka d.d. Zagreb, Podružnica Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija aplikacije za upravljanje trajnom imovinom

2000.

Niveta d.d. Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje aplikacije ERP i DMS za proizvodnju četaka I maloprodaju

2000.

Uljanik d.d. Pula

Razvoj aplikacije za obračun plaća

2000.

Đakovačka vina d.d. Mandićevac

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP za proizvodnju vina

1999.

MD profil d.o.o. Đakovo

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP za trgovinu građevinskog materijala. Implementacija prvog web shopa u građevinarstvu u RH integriranog s postojećim ERP-om

1998.

Drvna industrija Geli d.d. Đakovo

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP za proizvodnju namještaja

1998.

Agencija za promet nekretninama Zagreb

Upravljanje, razvoj, implementacija aplikacije za evidenciju i prodaju nekretnina

1993.

Tržnica d.d. Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP

1993.

Križić revizija d.o.o. Đakovo

Razvoj, implementacija i održavanje softvera za knjigovodstvene servise

1993.

Slavonska banka d.d. Osijek, Podružnica Đakovo

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje integriranog softvera za banke