Reference & slučajevi

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek logo

2017.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP

drzavni arhiv osijek logo

2017.

Državni arhiv u Osijeku

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP

Addiko Bank logo

2017.

Addiko banka d.d. – Zagreb

Unapređenje i implementacija aplikacije za upravljanje trajnom imovinom.

vodovod osijek logo

2017.

Vodovod d.o.o. – Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje softvera za obračun vode

playtronic aparati za zabavu logo

2014.

Playtronic d.o.o. – Zagreb

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje softvera za cigaromete i upravljanje prodajnom mrežom

Profi baucentar Osijek logo

2014.

Profi baucentar d.o.o. – Đakovo

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP za trgovinu građevinskog materijala

eurco vinkovci logo

2013.

Eurco d.o.o. – Vinkovci

Migracija SAP modula FA, SD, MM, CO na novu verziju i hosting

2013.

CM consulting management G.m.b.H. – Dortmund

Razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za sportsko klađenje putem kladomata

energa đakovo logo

2013.

Energa d.o.o. – Đakovo

Impelemtacija SAP modula FA, MM, PM

Kreditna banka Zagreb logo

2012.

Kreditna banka Zagreb d.d. – Zagreb

Razvoj bankarskog softvera za depozite i riznicu

muzej slavonije osijek logo

2012.

Muzej Slavonije – Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP i DMS softvera

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku logo

2011.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP

evolutus osijek logo

2010.

Evolutus d.o.o. – Osijek

Razvoj i implementacija online i jackpot softvera za automat klubove

građevinski fakultet osijek logo

2010.

Građevinski fakultet Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP

medicinski fakultet osijek logo

2010.

Medicinski fakultet Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP

poliklinika slavonija osijek logo

2010.

Poliklinika Slavonija – Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija softvera za obradu medicinskih usluga

gradnja osijek logo

2009.

Gradnja d.o.o. – Osijek

Implementacija i održavanje SAP modula FA, SD, MM, CO, PM

Tipp 3 – Wein logo

2009.

Tipp 3 – Wien

Razvoj, implementacija i održavanje mobilne aplikacije za klađenje

vodovod osijek logo

2008.

Vodovod d.o.o. – Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP

Hattrick Omiš logo

2007.

Hattrick d.o.o. – Omiš

Razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za sportsko klađenje putem kladomata

Javna ustanova Park prirode Kopački rit Osijek logo

2006.

Javna ustanova Park prirode Kopački rit – Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP

Hypo banka Zagreb - Osijek logo

2006.

Hypo banka d.d. Zagreb – podružnica Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija aplikacije za upravljanje trajnom imovinom

arheoloski muzej osijek logo

2005.

Arheološki muzej – Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP i DMS softvera

2005.

Državna agencija za Depozite – Podgorica

Upravljanje, razvoj i implementacija softvera za isplatu osigurane štednje

gradnja osijek logo

2005.

Gradnja d.d. – Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP za građevinarstvo

Hypo banka Zagreb - Osijek logo

2005.

Hypo banka d.d. Zagreb – podružnica Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i implementacija aplikacije za infokioske

2005.

Športsko klađenje d.o.o. – Đakovo

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za sportsko klađenje u poslovnicama

Hypo banka Zagreb - Osijek logo

2004.

Hypo banka d.d. – Zagreb

Upravljanje, razvoj i implementacija aplikacije za obračun efektivne kamatne stope i integracija s informatičkim sustavom

Hypo banka Zagreb - Osijek logo

2003.

Hypo banka d.d. – Zagreb

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za sitni inventar i potrošni materijal te integracija s postojećim informatičkim sustavom

slavonska banka logo

2003.

Slavonska banka d.d. Osijek – podružnica Đakovo

Upravljanje, razvoj, implementacija i implementacija aplikacije za trezorsko poslovanje

drzavna agencija za osiguranje stednih uloga i sanaciju banaka Zagreb logo

2002.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka – Zagreb

Upravljanje, razvoj implementacija i održavanje softvera za isplatu osigurane štednje

2002.

AK Lozić d.o.o. – Široko Polje

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP za prodaju i servis vozila

Sportwetten – West Wien logo

2001.

Sportwetten – West Wien

Razvoj i implementacija aplikacije za sportsko klađenje putem interneta, telefona i poslovnica

Hypo banka Zagreb - Osijek logo

2001.

Hypo banka d.d. Zagreb – podružnica Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija aplikacije za upravljanje trajnom imovinom

niveta osijek logo

2000.

Niveta d.d. – Osijek

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje aplikacije ERP i DMS za proizvodnju četaka i maloprodaju

uljanik Pula logo

2000.

Uljanik d.d. – Pula

Razvoj aplikacije za obračun plaća

đakovačka vina logo

2000.

Đakovačka vina d.d. – Mandićevac

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje ERP za proizvodnju vina

MD profil logo Đakovo

1999.

MD profil d.o.o. – Đakovo

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP za trgovinu građevinskog materijala. Implementacija prvog web shopa u građevinarstvu u RH integriranog s postojećim ERP-om

1998.

Drvna industrija Geli d.d. – Đakovo

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP za proizvodnju namještaja

apn logo

1998.

Agencija za promet nekretninama – Zagreb

Upravljanje, razvoj, implementacija aplikacije za evidenciju i prodaju nekretnina

trznica osijek logo

1993.

Tržnica d.d. – Osijek

Upravljanje, razvoj i implementacija ERP

km revizija Đakovo logo

1993.

Križić revizija d.o.o. – Đakovo

Razvoj, implementacija i održavanje softvera za knjigovodstvene servise

slavonska banka logo

1993.

Slavonska banka d.d. Osijek – podružnica Đakovo

Upravljanje, razvoj, implementacija i održavanje integriranog softvera za banke